Jako již tradičně proběhla i letos „AKCE PODZIMNÍ BAŠKA“ a to o víkendu 23.9. až 25.9.(v prostorech AUTOKEMPU Baška u F-M).
Nutno dodat, že jelikož mou chybou došlo k určitému „zmatení jazyků“ , tedy informačnímu šumu, kdy jsem pomýlil datumy konání a uvedl tak spoust lidí v omyl, tak byla účast na této akci značně nižší než bývá zvykem.
Nakonec, po zvládnutí všech peripetií, se akce za účasti skalních členů i nečlenů (jelikož se jedná o veřejně otevřenou záležitost) konala a to v počtu docela překvapivě nemalém.
V pátek se nám postupně začali sjíždět zájemci, nejprve to vypadalo docela tristně, ale potom se stavidla uvolnila a dorazilo takzvané „zdravé jádro“.
Již tradičně jsme se postupně scházeli v „Hospůdce na pláži“ pod bdělým a starostlivým dohledem pana majitele a barmana Romana a jeho milé paní. Sluníčko svítilo a tak bylo velice příjemně posrkávat jedno z mnoha piv, jež jsou zde na čepu (já preferoval Plzeň) a ochutnávat i vychutnávat exkluzivní rumy (!!! Pozor nejedná se o bohapustou ožíračku, ale skutečnou degustaci !!! ) a u toho prohánět po hladině přehrady RC plachetnice, vítr byl velice příznivý a tak lodě brázdily vodu jako divé, k velikému pobavení a zájmu náhodných okolojdoucích, ale i příslušníků Městské Policie, kteří si rádi nechali předvést RC auto i s přívěsným vozíkem na RC jachtu a její spouštění do vody…
Jakmile jsme se ustálili na počtu o kterém se dalo soudit, že už nikdo další v pátek nedorazí, tak jsme