Mirek: Jako každým rokem začátkem prosince pořádá Jura Tinka pravidelné setkání na konci roku v hospodě U Čecha v Příboře. Tento rok byla hojná účast že si pomalu nebylo kde sednout. Pro příští rok Jura nastínil jak asi bude probíhat provoz na letišti. V roce 2015 by chtěl zpevnit plochu vpravo od příjezdové cesty směrem k letové ploše, následně na ně umístit 4 hangáry pro UL . Samozřejmě je to stále jen představa , bude třeba nejprve vyběhat stavební povolení a následně provést vlastní stavbu. Od nás se očekává pomoc při rozvozu zeminy a urovnání přistávací dráhy, neboť se očekává sečení cca 400m na délku a cca 15m na šířku. Ve vzduchu bude třeba trochu větší opatrnosti, a vždy musí mít přednost UL který bude přistávat !!! Tzn. UL provede průlet nad přistávací plochou a nasadí k okruhu na přistání. Modelář který bude v daném okamžiku ve vzduchu IHNED přistane a odsune své věci včetně modelů mimo přistávací dráhu tak aby UL mohl bez rizika přistát. Mějme na paměti, že my ze země jej vidíme , ale on ze vzduchu těžko hledá malý model. Druhé pravidlo vyhněme se průletům nad  auty či nad budkami , pokud to není nevyhnutně nutné. Můžeme si říkat , že to  mám přeci v ruce , ale je to jen technika a ta může kdykoliv vypovědět poslušnost , a nechci domýšlet co všechno by se mohlo stát.

Kategorie: Aktuality