Vystoupení v Suchdole

Mirek: Na základě požadavku ředitele školy jsme s Radkem Kovačikem vstoupili v kulturním domě . Nevím přesně jestli to byla dětská akademie , ale, jednotlivé ročníky měly připraveny vlastní vystoupení a my jim zpestřili přestávku krátkými ukázkami halového lítaní s halovkou , s vrtulníčkem a s pyloňákem.